Видео монтаж на корпоративно видео представяне – професионално 4K


Видеозаснемане и монтаж на събития.

Предлагаме широк набор от професионални видеоуслуги - заснемане и/или монтаж на видеоматериали.

- Изготвяне на корпоративни презентационни видеоматериали:
* видеопредставяне на вашия производствен, търговски или друг обект (с предварително изготвен и одобрен от вас сценарий на видеоклипа)
* възможност за вграждане на аудиотекст, четен от професионален актьор, за допълнително илюстриране на видеокадрите
* различни формати на видеоматирала (с цел излъчване на различни събития, като напр. търговски изложения и форуми, или пък за публикуване в сайта, Facebook или YouTube канала на дружеството)
* различно времетраене (по-кратка и по-дълга версия на видеоматериала в зависимост от целите)
* отлично средство за презентация и реклама

Всеки проект е индивидуален и се обсъжда в подробности, за постигане на желаната цел. Въз основа на богатия ни опит в изготвяне на подобни видеоматериали можем да ви дадем идеи или да ви помогнем при вземането на решения за подробности по видеопроекта.

* Параметрите на всеки видеопроект, включително определянето на цената, се договарят индивидуално след уточняване на всички подробности и информираност от ваша страна за точните изисквания пред проекта.