Прехвърляне от CD, DVD или Blu-Ray на файл, флаш памет


До неотдавна съхранявахме ценни архиви върху DVD или Blu-Ray носители.
В началото на цифровите видеокамери записите се съхраняваха върху miniDV касети, а след този период на DVD video носители.

В момента се оказва, че и оптичните носители имат своите проблеми при съхранението. Често се случва DVD video дискът да не може да бъде разчетен (отворен) от DVD плейъра или компютъра. Освен това в DVD video се съдържат, така наречените VOB контейнери и не е възможно прехвърлянето им на компютърен файл в един филм (един файл). Проблемът с надраскването на диска е сериозен.

Може би имате вече цифровизирани лични видео архиви на DVD дискове, но знаете ли, че срокът на годност на оптични носители е до 10 години, дори никога да не сте отваряли (гледали) съдържанието.

Ние ви предлагаме да прехвърлим видео или ваше лично съдържание от DVD и Blu-Ray носители във формат на компютърни файлове. Лесно можете да съхранявате тези файлове на флаш памет или на компютър, както и да правите произволен брой копия.

 • 1 CD носител (едностранен), съдържащ до 700 MB информация, е на цена от 8,95 лв. за прехвърляне на файлове.
  .
 • 1 DVD носител (едностранен), съдържащ до 4,5 GB информация, е на цена от 9,95 лв. за прехвърляне на файлове.
  1 DVD носител (двустранен), съдържащ до 9 GB информация, е на цена от 19,95 лв. за прехвърляне на файлове.
  .
 • 1 Blu-Ray носител (еднострарен), съдържащ до 25 GB информация, е на цена от 29,95 лв. за прехвърляне на файлове.
  1 Blu-Ray носител (двустранен), съдържащ до 50 GB информация, е на цена от 39,95 лв. за прехвърляне на файлове.

Услугата ни не е приложима за носители със защитено авторско право на трета страна.