Прехвърляне от CD, DVD, Blu-Ray на флаш памет


Цена за прехвърляне от CD, DVD или Blu-Ray

Прехвърляне от оптични носители на файл

Разновидност оптичен носител

Цена за 1 брой

CD носител съдържащ до 700 MB

10.00 лв./брой

DVD носител съдържащ до 4,5 GB

10.00 лв./брой

DVD носител съдържащ до 9 GB

20.00 лв./брой

Blu-Ray носител съдържащ до 25 GB

30.00 лв./брой

Blu-Ray носител съдържащ до 50 GB

60.00 лв./брой

На какъв носител ще получите цифровизираното съдържание

Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание:
- Флаш памет - 
бързоскоростна флаш памет с гаранционен документ. Допълнително заплащане.
- Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Допълнително заплащане.
- Ваш външен HDD с размер 2,5'' или ваша външна SSD - безплатно прехвърляне.

До неотдавна съхранявахме ценни архиви върху DVD или Blu-Ray носители.

В началото на цифровите видеокамери записите се съхраняваха върху miniDV касети, а след този период на DVD video носители.

В момента се оказва, че и оптичните носители имат своите проблеми при съхранението. Често се случва DVD video дискът да не може да бъде разчетен (отворен) от DVD плейъра или компютъра. Освен това в DVD video се съдържат, така наречените VOB контейнери и не е възможно прехвърлянето им на компютърен файл в един филм (един файл). Проблемът с надраскването на диска е сериозен.

Може би имате вече цифровизирани лични видео архиви на DVD дискове, но знаете ли, че срокът на годност на оптични носители е до 10 години, дори никога да не сте отваряли (гледали) съдържанието.

Ние ви предлагаме да прехвърлим видео или ваше лично съдържание от DVD и Blu-Ray носители във формат на компютърни файлове. Лесно можете да съхранявате тези файлове на флаш памет или на компютър, както и да правите произволен брой копия.

Услугата ни не е приложима за съдържание със защитено авторско право на трета страна.