Сканиране на документи и хартиени носители – професионално


Някои съвети за вашите лични документи.

Винаги е добре да съхранявате документи, които сте получили във връзка с различни събития през живота си. Докато някои документи задължително трябва да останат в оригинал, други е добре да премахнете, като запазите само техните сканирани копия. Следващите съвети приемете като насоки и се съобразете с вашиете конкретни документи, когато преценявате кои да съхраните само дигитално и кои да запазите също в оригинал.

skanirane-5- удостоверения за раждане и смърт трябва да останат в оригинал, но е задължително да имате сканирани копия
- паспорти и други документи за гражданство е хубаво да бъдат сканирани, особено когато се налага да върнете оригиналите при издаване на документи с нова срочност
- запазете оригиналите на договори, които сте сключвали (може да се наложи да се ползват при съдебни процедури). Сканираните им копия можете да използвате за изпращане на контрагенти, организации, власти и др.под.
- данъчни декларации е добре да пазите минимум десетина години, но ако ги дигитализирате ще можете удобно да имате достъп до данните.
- банкови извлечения от кредитни и дебитни карти на хартия е добре да се унищожат щом приключите работа с тях. Тези документи съдържат лични данни за вас. Използвайте шредер, за да унищожите съдържанието. Сканираните документи можете да архивирате и заключите с пароли.
- за други документи, които решите да оставите само със сканирани копия, оригиналите унищожете винаги по такъв начин, че да не може да се възстановят ваши или други лични данни.
- предпочитайте формат на сканираните файлове .pdf, който се приема универсално и е съставен така, че да симулира хартиения носител.

Нашите цени за сканиране на документи от хартиен носител са:

Сканиране на документи с размер до формат А4 и резолюция до 600 dpi

Брой документи Цена за сканиране
1 – до 10 документа 2,00 лв. за документ
1 – до 20 документа 1,90 лв. за документ
над  30 документа 1,80 лв. за документ

 

Сканиране на документи с размер до формат А4 и резолюция до 1200 и повече dpi

 

Брой документи Цена за сканиране
1 – до 10 документа 3,00 лв. за документ
1 – до 20 документа 2,90 лв. за документ
над  30 документа 2,80 лв. за документ

Важно! Ценообразуване с отстъпки при натрупване.

За всеки клиент, който използва нашите услуги за цифровизиране, предоставяме по-изгодни ценови условия при следващи поръчки. За всяка нова поръчка, която ни възложите, ще натрупаме обработените вече от нас материали от предишните ваши заявки. Така ще формираме цената за вашата настояща поръчка с отстъпка.

Например, ако предишен път сте прехвърлили при нас материал общо 50 броя, а вашата настояща поръчка е 30 броя, ще изчислим общата бройка (50 от предишната вече извършена услуга, и 30 от настоящата предстояща за цифровизиране). Така ще ни възложите да направим 30 броя (сега), а ще платите по цени с преференциална отстъпка за 80 броя общо.

Вашето доверие към услугата ни ще уважим с непрекъснато намаляващи цени.

Изчисляването на цени за услуги по цифровизация съгласно схемата за намаляващо ценообразуване не е обвързано с никакви други условия и важи за всички наши клиенти. Необходимо е при възлагането на последваща поръчка единствено да съобщите за вече извършени предишни услуги по цифровизиране на ваши материали, за да направим коректното изчисление.