Съвети за съхраняване на аудио касети.


Съвети за съхраняване на аудио касети.

Магнитната лента, скрита в пластмасовата кутия на аудиокасетата, има ограничен живот. При правилна грижа можете да очаквате този живот да бъде около 30 години. Ще ви дадем някои насоки как да съхраните оригиналните си касети по-дълго време:

- Превъртете касетите изцяло в едната и в другата посока, за да се уверите, че лентата е здрава и е равномерно разпределена на ролката.

- Съхранявайте касетите в защитни кутии или контейнери от материали, несъдържащи киселина.

- Касетите трябва да бъдат съхранявани вертикално

- Температурата на околната среда, в която се съхраняват касетите, не бива да надхвърля 21 градуса по Целзий, но не бива да пада и до минусови температури. Не подлагайте касетите на резки температурни промени.

audio-cassette-3- Не съхранявайте на дървени рафтове, в мазета или тавани.

- Предпазвайте касетите от влага и напрашване. Не ги излагайте на пряка слънчева светлина, нито на флуоресцентна светлина

- Не ги съхранявайте в близост до запалими предмети, като дърво и картон.

- Преди просвирване осигурете време за аклиматизация, когато е необходимо.

- Не докосвайте касетите с измазнени или изпотени ръце.

- Не докосвайте с пръсти самата лента, използвайте предпазните пластмасови опаковки.

- Ако работите с ценни и по-стари касети, сложете си предпазни ръкавици.

- Не работете с касети в близост до магнитни полета или интензивни вибрации.

- Винаги се уверявайте, че касетофонът ви е чист, особено компонентите, които влизат в досег с магнитната лента. Почиствайте главите на касетофона на всеки 100 часа, за да ги демагнетизирате. След 1000 часа направете техническа профилактика при специалист.

Ценоразпис за 60-минутна касета:

общо бр. касети цена общо бр. касети цена
до 30 мин. 12,00 лв. | 15 бр. касети 324,00 лв.
над 30 мин. 24,00 лв. | 16 бр. касети 345,95 лв.
60 минути 24,00 лв. | 17 бр. касети 367,95 лв.
2 бр. касети 43,95 лв. | 18 бр. касети 388,95 лв.
3 бр. касети 64,95 лв. | 19 бр. касети 410,95 лв.
4 бр. касети 86,95 лв. | 20-та касета безплатна
5 бр. касети 110,00 лв. | 21 бр. касети 453,95 лв.
6 бр. касети 134,00 лв. | 22 бр. касети 475,95 лв.
7 бр. касети 149,95 лв. | 23 бр. касети 496,95 лв.
8 бр. касети 172,95 лв. | 24 бр. касети 518,95 лв.
9 бр. касети 194,95 лв. | 25 бр. касети 540,00 лв
10 бр. касети 216,00 лв. | 26 бр. касети 561,95 лв.
11-та касета безплатна | 27 бр. касети 583,95 лв.
12 бр. касети 259,95 лв. | 28 бр. касети 604,95 лв.
13 бр. касети 280,95 лв. | 29 бр. касети 625,00 лв.
14 бр. касети 302,95 лв. | над 35 касети
15,95 лв. за 1 касета

Ценоразпис 90-минутна касета:

общо бр. касети цена общо бр. касети цена
до 45 мин. 14,50 лв. | 15 бр. касети 391.95 лв.
над 45 мин. 29,00 лв. | 16 бр. касети 417.95 лв.
90 минути 29,00 лв. | 17 бр. касети 443.95 лв.
2 бр. касети 52.95 лв. | 18 бр. касети 469.95 лв.
3 бр. касети 78.95 лв. | 19 бр. касети 495.95 лв.
4 бр. касети 104.95 лв. | 20-та касета безплатна
5 бр. касети 130.95 лв. | 21 бр. касети 548.95 лв.
6 бр. касети 156.95 лв. | 22 бр. касети 574.95 лв.
7 бр. касети 182.95 лв. | 23 бр. касети 600.95 лв.
8 бр. касети 208.95 лв. | 24 бр. касети 626.95 лв.
9 бр. касети 234.95 лв. | 25 бр. касети 652.95 лв.
10 бр. касети 261.00 лв. | 26 бр. касети 678.95 лв.
11-та касета безплатна | 27 бр. касети 704.95 лв.
12 бр. касети 313.95 лв. | 28 бр. касети 730.95 лв.
13 бр. касети 339.95 лв. | 29 бр. касети 756.95 лв.
14 бр. касети 365.95 лв. | над 35 касети
17,95 лв за 1 касета

Всяко допълнително CD се заплаща на цена от 3,00 лв.
Осигуряваме ви безплатно копие в МР3 формат, като е необходимо да ни предоставите флаш памет или друг носител, на който да прехвърлим файловете.

Като част от стандартните услуги включваме:
- презапис и обработка в реално време;
- премахване на шум чрез използване на професионална долби система и софтуерна обработка;
- допълнително регулиране силата на звука.

Можем да разделим аудиозаписът на отделни части ("тракове"), например отделни песни или други елементи в зависимост от записа. Това разделяне е на цена 1,00 лв. за трак.
Ако например на страна А на вашата касета има 6 песни, можем да обособим 6 отделни трака, което ще струва общо 6.00 лв.