Цени за цифровизиране на видео касети Hi8, Video 8, Betamax, miniDV CAM, miniDV HD, Video 2000, Betacam, Digital Betacam PAL, Digital Betacam NTSC, DVCPRO25, HD V, U-matic VO, U-matic BVU


Цени за цифровизиране на видео касети Hi8, Video 8, Betamax, miniDV CAM, miniDV HD, Video 2000, Betacam, Digital Betacam PAL, Digital Betacam NTSC, DVCPRO25, HD V, U-matic VO, U-matic BVU

Цени за видео касети: Hi8, Digital8, Betamax

Разновидност видео касети

Цена за 1 час

Hi 8, video8

40 лв./час

Digital 8

60 лв./час

Betamax

60 лв./час

miniDV CAM

40 лв./час

miniDV HD

60 лв./час

Video 2000

60 лв./час

Betacam SP30

120 лв./брой

Betacam SP90

300 лв./брой

Digital Betacam PAL

240 лв./час

Digital Betacam NTSC

240 лв./час

DVCPRO25

120 лв./час

HD V

60 лв./час

U-matic VO

80 лв./час

U-matic BVU

100 лв./час