0601


За да направим още по-удобен достъпа до цифровизираното съдържание, предоставяме възможност да изтеглите готовите файлове от нашия сървър. Съдържанието е защитено и само Вие имате достъп за теглене в рамките на една календарна седмица. Вашата лична страница за теглене не е видима в сайта за останалите потребители.
Достъпът е високоскоростен.

Здравейте,  Милена Тодорова

Стандартният достъп до сървъра е:

понеделник - четвъртък от 18:30 ч. до 00:00 ч.;
петък от 09:00 ч. до 00:00 ч.;
събота от 09:00 ч. до 02:30 ч.;
неделя от 09:00 ч. до 00:00 ч.

Ако желаете да изтеглите файловете от понеделник до четвъртък между 09:00 ч. и 18:30 ч.,
моля заявете на: 0877221755; 0899337037; 0885181832; 02/4838333.
Ограничението от 09:00 ч. до 18:30 ч. е заради натовареност на сървъра.

Запазване на връзката като... За да свалите Вашите файлове кликнете с десен бутон
(а не със стандартния ляв бутон) на мишката върху всеки файл поотделно. От появилото се меню потърсете опция за изтегляне, например:
„Запазване на връзката като…“ или „Save target as..“

Кликнете върху изображението за голям размер.

Въведете потребителско име и парола...

Ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да въведете:

Потребителско име: предоставено предварително
Парола: предоставена предварително

Персоналните данни ще Ви бъдат предоставени лично.

Кликнете върху изображението за голям размер.

Изберете място за изтеглянето...

След като въведете успешно необходимите данни ще можете да изтеглите файловете на Вашия компютър.

Необходимо е да изберете място на компютъра си за сваляне на файловете.

Кликнете върху изображението за голям размер.

Обърнете внимание на брояча, той показва времето, през което ще имате достъп до файловете:

Списък на Вашите файлове за изтегляне:

Име Размер Последна промяна
 VHS 1 SD 576p Bluemax.mpg
4678166 KB 05-Jan-17 18:51:00
 VHS 2 SD 576p Bluemax.mpg
11769248 KB 05-Jan-17 22:02:00
 VHS 3 SD 576p Bluemax.mpg
3998240 KB 06-Jan-17 11:27:00

13106