Прехвърляне от miniDV на флаш памет – професионалноПрехвърлянето на видеокасети се извършва с още по-висока разделителна способност от стандартната за DVD:
MPEG-2, 576p SD с битрейт: 10368 kbit/s, а не със стандартните 8000 kbit/s  за DVD.

Video mode: PAL / Frame rate: 25fps / Sample format: Interlaced (bottom field first)
Size: 720 x 576 (CCIR-601 D1) / Video Quality: Bit rate 10368 kbit/s / Encoder quality fine tuning: 100%
Encoding method: 2-Pass / Audio forma: AC3 2.0 при необходимост 5.1

За целта прехвърлянето се предлага директно на файл.
Осигуряваме ви файлове във формат mpg, като файловете можете да получите на флаш памет
(ние ще ви предложим подходяща), изтегляне през интернет или на ваш външен HDD или SSD.
В случай, че не притежавате такъв, ние ще ви предложим подходящ.
Можете да изтеглите цифровизираните материали и от наш сървър.

Съветваме нашите клиенти да предпочитат този тип прехвърляне като най-качествен за момента.
Така ще притежавате Вашите спомени с най-доброто качество SD H Quality.

Цени за видео касети VHS, VHS-C, miniDV

Видео касети формати: VHS, VHS-C и miniDV

VHS, VHS-C, miniDV - 1 час цифровизиране е на цена 29,95 лв.

На какъв носител ще получите цифровизираното съдържание

Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание:
- Флаш памет - 
бързоскоростна флаш памет с гаранционен документ. Допълнително заплащане.
- Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Допълнително заплащане.
- Ваш външен HDD с размер 2,5'' или ваша външна SSD - безплатно прехвърляне.

Цени за видео касети Hi8, Video 8, Betamax, miniDV CAM, miniDV HD, Video 2000, Betacam, Digital Betacam PAL, Digital Betacam NTSC, DVCPRO25, HD V, U-matic VO, U-matic BVU

Цени за видео касети: Hi8, Digital8, Betamax

Разновидност видео касети

Цена за 1 час

Hi 8, video8

40 лв./час

Digital 8

60 лв./час

Betamax

60 лв./час

miniDV CAM

40 лв./час

miniDV HD

60 лв./час

Video 2000

60 лв./час

Betacam SP30

120 лв./брой

Betacam SP90

300 лв./брой

Digital Betacam PAL

240 лв./час

Digital Betacam NTSC

240 лв./час

DVCPRO25

120 лв./час

HD V

60 лв./час

U-matic VO

80 лв./час

U-matic BVU

100 лв./час

На какъв носител ще получите цифровизираното съдържание

Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание:
- Флаш памет - 
бързоскоростна флаш памет с гаранционен документ. Допълнително заплащане.
- Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Допълнително заплащане.
- Ваш външен HDD с размер 2,5'' или ваша външна SSD - безплатно прехвърляне.

Процес по цифровизиране на видеозапис

Трансформирането на вашия видеоматериал към цифров формат отнема технологично време, защото представлява процес с конкретни етапи. Най-общо можем да обобщим този процес по следния начин:

Цифровизиране на видео материала

Вашият запис ще бъде пропуснат през професионален видеоплеър с шест глави за осигуряване на оптималното извличане на видеозаписа. Нашето оборудване ни позволява да извлечем RGB сигнал и да използваме специални филтри за подобряване на качеството още при самия запис.

VHS-capchaГордеем се с това, че предлагаме филтриране на самия видеозапис, а не последващо наслагване на компютърно генерирани филтри, които изкуствено да изменят оригиналния материал. Извлеченият с нашата професионална техника запис остава с оригиналното си форматиране, като приложените филтри въздействат единствено при аналоговото извличане на сигнала.

По този начин картината става по-добра още при самото заснемане, входния сигнал е много качествен и успяваме да постигнем пълната резолюция от 576р. Не използваме кепчър, а извършваме записа в реално време и осигуряваме естественото изчистено качество на видеоматериала.

Последваща обработка

Извлечения аналогов запис е с най-голямата възможна чистота (в зависимост от състоянието на оригиналната видеолента и качеството на материала). Не е необходима допълнителна компютърна обработка – ако качеството на самия оригинал не е добро, то допълнителна дигитална обработка няма да доведе до неговото изчистване. Предлагаме услуга по извличане на максимално чист сигнал от видеооборудването без налагане на допълнителни компютърни доработки.

Осигуряваме записа в неговата оригинална пълнота. Ако желаете определени монтажни дейности, като например изрязване на нежелан материал, разместване на елементи от записа, добавяне на видео и аудио ефекти може да обсъдим и уточним вашите предпочитания.

Допълнителните монтажни дейности съставляват отделна услуга, която се заплаща отделно от основната цена по дигитализиране на видео материал. В тези дейности можем да включим и upscale на записа от 576р до 1080р или 4К и от формат 4:3 във формат 16:9 интелигентно и без изрязване на важни елементи от кадрите.

В случай, че желаете DVD диск се добавя меню за бърз достъп до определени части на записа. При ваше желание и като част от допълнителните услуги можем да осигурим други ефекти, надписи и озвучаване – ще обсъдим на място вашите идеи и заедно ще изчислим точната цена на изискваните от вас допълнения.

Информация за формат DV

DV представлява формат за съхраняване на дигитално видео. Той се появява през 1995 г. и отразява тогавашните най-съвременни тенденции при видеозаписа и възпроизвеждането на висококачествен видео материал. Създават се стандарти, които описват характеристиките на физически видеокасети, метод на модулация при запис, магнетизиране и основни системни дати.

Компаниите Sony и Panasonic създават свои собствени версии на DV, които използват същата схема на компресия, но увеличават устойчивостта, възможностите за линеен монтаж, цветност и растерен размер.

Съществуват варианти на формата DV:
- DVCPRO или още известен като DVCPRO25 представлява вариант на DV, разработен от компанията Panasonic и въведен също през 1995 г. за използване при оборудване за електронни новини. За разлика от основния DV формат, тук се използва т.нар. "заключено аудио" и хроматичен самплинг за вариантите на 50 Hz и 60 Hz с цел да се намалят загубите при генериране. Аудио сигналът е наличен с прецизност 16-bit/48 kHz. При запис този формат използва по-широка стъпка на пистата от стандартната (18 ?m вместо стандартните 10 mm), което намалява грешките при записа върху лента. Две допълнителни надлъжни писти осигуряват по-стабилен аудио сигнал и контрол върху времевия код.
-DVCAM представлява отговора на компанията Sony за собствена професионална версия. Форматът използва заключено аудио, което предотвратява разминаване при аудио-синхронизацията, когато се правят няколко цикъла на презаписи. При този формат ширината на пистата е 15mm, което е с 50% повече от стандартната ширина. Съответно лентата се придвижва с 50% по-бързо, което намалява времето на запис с до една трета сравнено със стандартния DV формат.
-DVCPRO50, DVCPRO Progressive, DVCPRO HD - подсилени формати, които комбинират характеристиките на основните DV формати и често се сравняват с паралелно работещи няколко DV кодеци. Тези формати се използват при продукции, където е необходимо високо качество на видеоматериала. Тези формати често се сравняват с аналози като D-9 на JVC, Digital Betacam на Sony и MPEG IMX. При DVCPRO HD ширината на пистата достига 18mm, като форматът се използва основно при професионални видеоматериали (видеокамери с този формат съществуват единствено във вариант за носене на рамо).

miniDV-1Всъщност първоначално форматът DV е бил създаден за записи на магнитни ленти. Лентите са влагани в четири варианта видеокасети - малки, средни, големи и много големи. Но независимо от вида на касетата лентата е с еднаква ширина от 1/4 инч (прибл. 6.35 мм). От тези четири вида видеокасети за домашна употреба от непрофесионалисти е предназначен единствено вариантът "мини" - S-size или miniDV.

Обикновено тези касети обхващат материал с продължителност около 60 минути (стандартна дължина) или 90 минути (удължено възпроизвеждане). Съществуват обаче и касети с дължина 80/120 минути.

Често типът на формата дигитално видео се отбелязва върху самата касета (DV, DVCAM, DVCPRO, DVCPRO50 или DVCPRO HD). Някои касети са снабдени с вграден чип за памет (memory-in-cassette или MIC).

MiniDV касетите са с размери 65 х 48 х 12 мм. С подходящ софтуер тези касети могат да съхраняват също данни, като техния размер може да достигне до максимум 13GB.