Съвети за вашите лични документи.


Някои съвети за вашите лични документи.

Винаги е добре да съхранявате документи, които сте получили във връзка с различни събития през живота си. Докато някои документи задължително трябва да останат в оригинал, други е добре да премахнете, като запазите само техните сканирани копия. Следващите съвети приемете като насоки и се съобразете с вашиете конкретни документи, когато преценявате кои да съхраните само дигитално и кои да запазите също в оригинал.

skanirane-5- удостоверения за раждане и смърт трябва да останат в оригинал, но е задължително да имате сканирани копия
- паспорти и други документи за гражданство е хубаво да бъдат сканирани, особено когато се налага да върнете оригиналите при издаване на документи с нова срочност
- запазете оригиналите на договори, които сте сключвали (може да се наложи да се ползват при съдебни процедури). Сканираните им копия можете да използвате за изпращане на контрагенти, организации, власти и др.под.
- данъчни декларации е добре да пазите минимум десетина години, но ако ги дигитализирате ще можете удобно да имате достъп до данните.
- банкови извлечения от кредитни и дебитни карти на хартия е добре да се унищожат щом приключите работа с тях. Тези документи съдържат лични данни за вас. Използвайте шредер, за да унищожите съдържанието. Сканираните документи можете да архивирате и заключите с пароли.
- за други документи, които решите да оставите само със сканирани копия, оригиналите унищожете винаги по такъв начин, че да не може да се възстановят ваши или други лични данни.
- предпочитайте формат на сканираните файлове .pdf, който се приема универсално и е съставен така, че да симулира хартиения носител.

Нашите цени за сканиране на документи от хартиен носител са:

Сканиране на документи с размер до формат А4 и резолюция до 600 dpi

Брой документи Цена за сканиране
1 – до 10 документа 1,00 лв. за документ
1 – до 20 документа 0,90 лв. за документ
1 – до 30 документа 0,80 лв. за документ
1 – до 40 документа 0,70 лв. за документ
1 – до 50 документа 0,60 лв. за документ
1 – над 60 документа 0,50 лв. за документ

 

Сканиране на документи с размер до формат А4 и резолюция до 1200 и повече dpi

Брой документи Цена за сканиране
1 – до 10 документа 2,00 лв. за документ
1 – до 20 документа 1,90 лв. за документ
1 – до 30 документа 1,80 лв. за документ
1 – до 40 документа 1,70 лв. за документ
1 – до 50 документа 1,60 лв. за документ
1 – до 60 документа 1,50 лв. за документ
1 – до 70 документа 1,40 лв. за документ
1 – до 80 документа 1,30 лв. за документ
1 – до 90 документа 1,20 лв. за документ
1 – до 100 документа 1,10 лв. за документ
1 – над 110 документа 1,00 лв. за документ