Прехвърляне от DVD или Blu-Ray на файл


Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание: - Флаш памет - бързоскоростна флаш памет с гаранционен документ. Допълнително заплащане. - Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Допълнително заплащане. - Ваш външен HDD с размер 2,5'' или ваша външна SSD - безплатно прехвърляне.

Прехвърляне от CD, DVD, Blu-Ray на флаш памет