Прехвърляне от DVD или Blu-Ray на файл


Предлагаме ви следните възможности за получаване на цифровизираното съдържание: - Флаш памет - бързоскоростна флаш памет с гаранционнен документ. Цените и възможностите са на разположение в менюто "Цена за цифровизиране" - Google One - предоставяме връзка за изтегляне през интернет, активна една календарна седмица. Цените и възможностите са на разположение […]

Прехвърляне от CD, DVD, Blu-Ray на флаш памет