Прехвърляне от DVD или Blu-Ray на файл


До неотдавна съхранявахме ценни архиви върху DVD или Blu-Ray носители. В началото на цифровите видеокамери записите се съхраняваха върху miniDV касети, а след този период на DVD video носители. В момента се оказва, че и оптичните носители имат своите проблеми при съхранението. Често се случва DVD video дискът да не […]

Прехвърляне от CD, DVD или Blu-Ray на файл, флаш памет